Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” - przedłużenie terminu

Informujemy że, nabór wniosków do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach konkursu zaplanowanego na styczeń 2020 - został przedłużony do 16 grudnia 2019 r.

Informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 18 jak również korzystając z poczty elektronicznej pod adresem nowypiec@um.opoczno.pl

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska budynek A, parter, pokój nr A3 oraz w formie elektronicznej (skan wniosku) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nowypiec@um.opoczno.pl jak również mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (e PUAP) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Informacje odnośnie warunków technicznych można uzyskać dzwoniąc na infolinię wykonawcy dokumentacji technicznej, która czynna będzie pod nr telefonu 669 212 715, 603 076 787 w dni robocze pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 od dnia 14 listopada 2019 do dnia 16 grudnia 2019.

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”

Nabór deklaracji w terminie od dnia 28 października 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r.

Gmina Opoczno prowadzi nabór wniosków do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach konkursu zaplanowanego na styczeń 2020.                                                                

Informacje można  uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 18 jak również korzystając z poczty elektronicznej pod adresem nowypiec@um.opoczno.pl.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska budynek A,  I piętro,  pokój nr A4  oraz w formie elektronicznej (skan wniosku)  za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nowypiec@um.opoczno.pl jak również mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (e PUAP) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Informacje odnośnie warunków technicznych można uzyskać dzwoniąc na infolinię wykonawcy dokumentacji technicznej, która czynna będzie pod nr telefonu 601 363 175,  669 212 715,  603 076 787 w dni robocze pomiędzy godziną 10:00 a 14:00  od dnia 14 listopada 2019 do dnia 29 listopada 2019.

Załączniki