Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka Sitowa.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 1127 o powierzchni 0,0794 ha w obr. Sitowa.
 • pdf Regulamin przetargu Sitowa.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 1127 o pow. 0,0794 ha w obr. Sitowa
 • pdf Ogłoszenie działka 113_26 i 112_17.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 113/26 i 112/17 o łącznej pow. 0,0514 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Regulamin przetargu 113_26 i 112_17.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 113/26 i 112/17 o łącznej powierzchni 0,0514 ha w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Ogłoszenie działka 87 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 87/1 o pow. 0,4945 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Przemysłowej.
 • pdf Regulamin przetargu 87 na 1.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 87/1 o powierzchni 0,4945 ha w obr. 6 m. Opoczno.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz do zbycia 15 kwietnia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 15 kwietnia 2021 r. do 06 maja 2021 r.
 • pdf Wykaz do sprzedaży .pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 25 luty 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu.

 • pdf Wykaz do dzierżawy - V 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 15 kwietnia 2021 roku do dnia 6 maja 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 marca 2021 roku do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia 18 marca 2021 roku.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-26 07:59 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk