Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Burmistrz Opoczna ustalił ostateczny termin składania  wniosków do szkół w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – do dnia 4 września 2015 r.

(podstawa prawna: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Dz. U. poz. 938)

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7363100 , fax. +48 44 7363111
email: umopoczno @ um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Rafał Janusz Kądziela

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 35275


 

                                                  

Gospodarka Odpadami Komunalnymi