Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 3  w Opocznie  

w sprawie zaistniałego zdarzenia  pożaru dachu w dniu 28.10.2014

Dyrekcja ZSS nr 3  w Opocznie  informuje, iż w związku z zaistniałym zdarzeniem, tj. pożarem części dachu  budynku szkoły przeprowadzono sprawne czynności ewakuacyjne i sporządzono wszelkie ekspertyzy.   W  związku z powyższym 29 października 2014 będą odbywały się codzienne zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania.Żadne pomieszczenia szkolne nie uległy uszkodzeniom. 

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7363100 , fax. +48 44 7363111
email: umopoczno @ um.opoczno.pl

Godziny pracy Urzędu Miejskiego :
poniedziałek -  piątek od 7.30 do 15.30 , wtorek do 17.00


Burmistrz Opoczna - Jan Wieruszewski 

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 35707