Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.