Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 9 maja 2018r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie obrad

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedłożenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029,
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.  

     5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie