Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  27 sierpnia 2018r., o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2018/2019.
 3. Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku – realizacja zadań inwestycyjnych.
 4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018r. w ujęciu na poszczególne organizacje.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

     Eugeniusz Łączek

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018r.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  I półrocze 2018r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

     Robert Grzesiński

 

 

Uprzejmie zapraszam na łączone posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018r.  o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – wydatki.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej         Wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej

 

       Wiesław Turek                                                                  Jan Stępień

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych.
 4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018r.
 5. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                                   Wiceprzewodniczący Komisji

                                                                                   Mieczysław Wojciechowski