Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Temat posiedzenia:

Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji Rady Miejskiej w temacie projektu budżetu gminy na 2020 rok i wypracowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 14.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba