Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 20 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 4. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok.
 5. Analiza wydatków na wynagrodzenia osobowe brutto w Urzędzie Miejskim, Spółkach gminnych (ZGM, PGK i MPK) i placówkach oświatowych podległych Gminie Opoczno za lata 2015 – 2020.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 kwietnia 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.
 4. Rekrutacja do szkół.
 5. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę.
 6. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
 7. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 kwietnia 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach.
 5. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej - sprawozdanie finansowe za 2020r.
 7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 kwietnia 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.
 4. Stan sanitarno-weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
 5. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 6. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
 7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
  Tadeusz Brola

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 kwietnia 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.
 4. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 5. Pomoc finansowa dla polskich rodzin.
 6. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 7. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 kwietnia 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r.
 4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 5. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w  Gminie Opoczno.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

 

 

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-14 07:50 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska