Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola sprzedaży i kupna nieruchomości przez Gminę.
 2. Kontrola zasadności wydatków na szkoły prywatne finansowane z budżetu Gminy Opoczno w roku 2018.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze skargami:
  1. Pani E.P. z dnia 7.02.2019r., na Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
  2. Pani E.S. i M.W.K. z dnia 5.02.2019r., na Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
 2. Zapoznanie się z petycjami:
  1. rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r., w sprawie utworzenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie.
  2. nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r., w sprawie utworzenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie