Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli zgodnie z art.78b ust.1-5 ustawy o systemie oświaty od stycznia 2017 r. do kolejnych zmian wynosi:

dla przedszkoli publicznych 723,92 zł na miesiąc

dla przedszkoli niepublicznych 542,94 zł na miesiąc 


od listopada 2017 r.

dla przedszkoli publicznych 732,92 zł na miesiąc

dla przedszkoli niepublicznych 549,69 zł na miesiąc