Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2018 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych – 743,71 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych – 555,78 zł na miesiąc

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów – 8 uczniów

- uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 2 uczniów


Podstawowa kwota dotacji od miesiąca kwietnia po aktualizacji wynosi:

- dla przedszkoli publicznych – 762,69 zł

- dla przedszkoli niepublicznych – 572,02 zł

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi wynosi 1.21


Podstawowa kwota dotacji od miesiąca października po aktualizacji wynosi:

- dla przedszkoli publicznych – 758,49 zł

- dla przedszkoli niepublicznych – 568,87 zł

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi wynosi 1.21