Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczonych na tej stronie odpowiada  Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie

BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie

Sprawozdania rok 2018

  • pdf Sprawozdanie 2018.pdf - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie za 2018 rok

Sprawozdania rok 2017

  • pdf Sprawozdanie 2017.pdf - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie za 2017 rok

Sprawozdania rok 2016

Sprawozdania rok 2015