Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Opoczno - uchwalone 5 października 2015 r.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • pdf Januszewice_uchwała_rys.pdf [3 MB] - Uchwała Nr XXXVIII/440/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach
 • pdf Osiedla_mieszkaniowe_uchwała_rys.pdf [2 MB] - Uchwała Nr XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Strefa_przemysłowa_uchwała_rys.pdf [2 MB] - Uchwała Nr XXII/233/2016 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Wola_Załężna_uchwała_rys.pdf [2 MB] - Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r.w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej
 • pdf Sobawiny_uchwała_rys.pdf [600 KB] - Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 18 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny
 • pdf rejon_ul_Powstańców Wlkp._uchwała.pdf [700 KB] - Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Powstańców Wlkp.
 • jpeg rejon_ul_Powstańców Wlkp._rysunek.jpg [2 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Powstańców Wlkp.
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, Kolberga, 17-go Stycznia_uchwała.pdf [500 KB] - Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, Kolberga, 17-go Stycznia_rys.pdf [600 KB] - Załącznik garficzny do uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, Kolberga, 17-go Stycznia_uchwała.pdf [700 KB] - Uchwała Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Zmiana planu Waryńskiego, Kolberga, 17-go Stycznia_rys1.pdf [1000 KB] - Załącznik garficzny do Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • jpeg Zmiana planu Waryńskiego, kolberga,17-go Stycznia_rys2. planu.jpg [60 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeka Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Libiszów_zmiana planu_uchwała.pdf [3 MB] - Uchwała Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 1.jpg [800 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 2.jpg [800 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 3.jpg [800 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 4.jpg [900 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 5.jpg [1 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 6.jpg [1 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 7.jpg [2 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • jpeg Libiszow_zal 8.jpg [3 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów gm. Opoczno
 • pdf Jana Pawła II, Kossaka, Jasnogórska, Studzieńska_uchwała.pdf [1 MB] - Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską.
 • pdf Jana Pawła II, Kossaka, Jasnogórska, Studzieńska_rys.pdf [3 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską.
 • pdf Teren pod galerie handlową na południe od cmentarza cholerycznego_uchwałą [200 KB] - Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • jpeg Teren pod galerie handlową na południe od cmentarza cholerycznego_rys [4 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • pdf Cmentarz_uchwała.pdf [3 MB] - Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • jpeg Cmentarz_rys.jpg [9 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • pdf Przemysłowa_uchwałą.pdf [100 KB] - Uchwała Nr X/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
 • jpeg Przemyslowa_rys.JPG [7 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
 • pdf Biernackiego_uchwała.pdf [100 KB] - Uchwała Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego
 • jpeg Biernackiego_rys.jpg [7 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego
 • pdf Osiedle Milenijne_uchwała.pdf [600 KB] - Uchwała Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • jpeg Osiedle Milenijne_rys.jpg [10 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • msword Powstancow_uchwała.doc [100 KB] - Uchwała Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • jpeg Powstancow_rysunek.jpg [8 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny_uchwała.pdf [1 MB] - Uchwała Nr VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny
 • pdf libiszow_4000.pdf [40 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 • pdf libiszow_frag_2000.pdf [10 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów fragment
 • pdf kol_libiszow_frag_2000.pdf [3 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Kolonia Libiszów fragment
 • pdf kol_libiszow_3000.pdf [2 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Kolonia Libiszów
 • pdf sobawiny_frag2500b.pdf [2 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny fragment
 • pdf sobawiny_frag3000a.pdf [3 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny fragment
 • pdf sobawiny5000.pdf [3 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny
 • pdf miedzyborz3000.pdf [20 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Międzybórz
 • pdf Warynskiego_Kolberga_17_Stycznia_uchwała.pdf [400 KB] - Uchwała Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Warynskiego_Kolberga_17_Stycznia_rys.pdf [6 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Wyszynskiego.Jasnogorska.Kossaka_uchwała.pdf [100 KB] - Uchwała Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka.
 • pdf Wyszynskiego.Jasnogorska.Kossaka_rys.pdf [2 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka.
 • pdf zach_Partyzantow_uchwała.pdf [200 KB] - Uchwała Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 • jpeg zach_Partyzantow_rys.jpg [200 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 • pdf Przemysl.Westerpl.Partyz._uchwała.pdf [300 KB] - Uchwała Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • jpeg Przemysl.Westerpl.Partyz._rys.jpg [100 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Rolna, Inowłodzka oraz zachodnia granica działki nr 147_uchwała.pdf [200 KB] - Uchwała Nr XLI/244/02 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Rolną, Inowłodzką, ulicą oznaczoną w obowiazującym planie ogólnym symbolem 018Z oraz zachodnią granicą działki nr 147
 • pdf Rolna, Inowłodzka oraz zachodnia granica działki nr 147_rysunek.pdf [400 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/244/02 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Rolną, Inowłodzką, ulicą oznaczoną w obowiazującym planie ogólnym symbolem 018Z oraz zachodnią granicą działki nr 147
 • pdf pln_od_Rolnej_uchwała.pdf [200 KB] - Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej
 • jpeg pln_od_Rolnej_rys.jpg [100 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej
 • msword rejon_ul._Rolnej_uchwała.doc [100 KB] - Uchwała Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej.
 • jpeg rejon_ul._Rolnej_rys.jpg [700 KB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej.
 • rtf Kwiatowa_II_(Millenijne)_tekst.rtf [60 KB] - Uchwała Nr XXVIII/117/01 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedla „Kwiatowa II”.
 • msword BIP.doc [40 KB] - Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Opoczno na dzień 12.03.2004 r.
 • pdf Studium_tekst.pdf [6 MB] - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Opoczno
 • jpeg Studium gmina - kierunki zagospodarowania.jpg [9 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Opoczna
 • jpeg Studium miasto - kierunki zagospodarowana.jpg [6 MB] - Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Opoczna
 • pdf Opracowanie_ekofizjograficzne_dla_gminy_Opoczno.pdf [800 KB] - Opisowa cześć opracowania ekofizjograficznego
 • pdf Rysunek nr 1- Mapa hydrologii i hydrografii.pdf [30 MB] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego
 • Rysunek nr 2 - Mapa terenów i obszarów chronionych.pdf [] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego
 • pdf Rysunek nr 3 - Mapa syntetyczna ocen i waroryzacji środowisk.pdf [30 MB] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego
 • pdf Mapa geologiczna utworów odkrytych.pdf [5 MB] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego
 • pdf Szkic geologiczny odkryty.pdf [2 MB] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego
 • pdf Szkic geologiczny.pdf [3 MB] - załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego