Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory Samorządowe 2018

Tworzenie komitetów - wzory dokumentów

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  http://pkw.gov.pl zostały już umieszczone pomocnicze wzory dokumentów dotyczących tworzenia komitetów wyborczych w formacie doc .

  • pdf Nr_XLII_481_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  • pdf Nr_XLIII_489_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • pdf Obwieszczenie 23.04.2018.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
  • pdf ZKF-624-818.pdf - Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
  • pdf Rozporządzenie 13.08.2018 r. .pdf - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • pdf Informacja.pdf - Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.