Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory Samorządowe 2018

Informacja

Zgodnie z komunikatem komisarza wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, informuje się że zgłoszenia do składów obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do dnia 21 września 2018 r. (piątek w godzinach pracy urzędu tj. do godz. 14.30) w pokoju nr G12 (I piętro).

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Opocznie

Andrzej Płonka

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Opocznie

Andrzej Zdzisław Nowak

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
(dni i godziny pełnienia dyżurów)

18 września 2018 r. (wtorek)

19 września 2018 r. (środa)

20 września 2018 r. (czwartek)

21 września 2018 r. (piątek)

24 września 2018 r. (poniedziałek)

25 września 2018 r. (wtorek)

26 września 2018 r. (środa)

godz. 14.00-15.30

godz. 13.00-15.30

godz. 14.30-15.30

godz. 13.30-14.30

godz. 14.30-15.30

godz. 15.30-16.30

godz. 15.00-24.00

Siedziba Komisji:

Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek główny sala G4, tel. (44)7860104

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrzaw wyborach Burmistrza Opoczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf postanOKW.pdf - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 pazdziernika 2018 r. w sprawie powotania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opoczno
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 17.09.2018 r. w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Harmonogram dyżurów.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • pdf Informacja.pdf - 13.09.2018 r. - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
 • pdf Komunikat WKW.pdf - 14.09.2018 r. - Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
 • pdf Nr_XLII_481_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf Nr_XLIII_489_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Obwieszczenie 23.04.2018.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 • pdf ZKF-624-818.pdf - Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
 • pdf Rozporządzenie 13.08.2018 r. .pdf - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Informacja.pdf - Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Zarządzenie - 20.08.2018 r. [PDF] - Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 • pdf Załącznik do zarządzenia [PDF] - Załącznik do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 20.08.2018 r. - Wykaz miejsc na terenie miasta Opoczno przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
 • pdf Obwieszczenie - 22.08.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. dot. podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • pdf Komunikat - 27.08.2018 r. [PDF] - Komunikat komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
 • pdf Komunikat - 30.08.2018 r. [PDF] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • msword Druk zgłoszenia [DOC] - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 • pdf Postanowienie - 10.09.2018 r. [PDF] - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie - 27.09.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Opoczyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Komunikat - 27.09.2018 r. [PDF] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Komunikat - 28.09.2018 r. [PDF] - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie - 01.10.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach

Tworzenie komitetów - wzory dokumentów

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  http://pkw.gov.pl zostały już umieszczone pomocnicze wzory dokumentów dotyczących tworzenia komitetów wyborczych w formacie doc .