Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf Ogłoszenie działka 606 na 3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu działka 606 na 3.pdf - R E G U L A M I N Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 ha położonej w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.04.2019 roku do dnia 09.05.2019 roku.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.04.2019 roku do dnia 09.05.2019 roku.
 • pdf Wykaz z 18 kwietnia 2019 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 18 kwietnia 2019 r. do 09 maja 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 21 marca 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 21.03.2019 roku do dnia 11.04.2019 roku.
 • pdf Wykaz nieruchomości do zbycia 21 marca 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 21 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2019 roku do dnia 21.03.2019 roku.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 14 luty 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.02.2019 roku do dnia 06.03.2019 roku.
 • pdf wykaz do sprzedaży14 luty 2019 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 lutego 2019 r. do 06 marca 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 2.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 31.01.2019 roku do dnia 21.02.2019 roku.
 • pdf Wykaz z 31 stycznia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 31 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.
 • pdf Regulamin przetargu ul. Żytnia.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działka 53 na 294 .pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, a w użytkowaniu wieczystym Gminy Opoczno oznaczonego jako działka 53/294 o pow. 0,0965 ha położonego w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Skłodowskiej 12 oraz prawa własności budynku znajdującego się na tej działce.
 • pdf Regulamin przetargu 53 na 294.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/294 położonej w obr. 13 m. Opoczno

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.