Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 14 luty 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.02.2019 roku do dnia 06.03.2019 roku.
 • pdf wykaz do sprzedaży14 luty 2019 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 lutego 2019 r. do 06 marca 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 2.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 31.01.2019 roku do dnia 21.02.2019 roku.
 • pdf Wykaz z 31 stycznia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 31 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu obr. 23.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 606/4 i 606/6 o łącznej powierzchni 4,4489 ha i działki 606/7 o powierzchni 3,1891 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu obr. 23.pdf - R E G U L A M I N drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 606/4 i 606/6 o łącznej powierzchni 4,4489 ha i działki 606/7 o powierzchni 3,1891 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.
 • pdf Regulamin przetargu ul. Żytnia.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działka 346 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 346/1 o pow. 0,0993 ha położonej w obr. 20 m. Opoczno przy ul. Błonie.
 • pdf Regulamin przetargu 346 na 1.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 346/1 w obr. 20 m. Opoczno
 • pdf wykaz z dnia 14 listopada 2018.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 listopada 2018 r. do 05 grudnia 2018 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 2.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.11.2018 roku do dnia 05.12.2018 roku.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17.10.2018 roku do dnia 07.11.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 17 października 2018 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 października 2018 r. do 07 listopada 2018 r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 03.10.2018 r..pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 03 października 2018 r. do 24 października 2018 r. r.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.