Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

  • pdf Snopczyński_A.pdf - Andrzej SNOPCZYŃSKI - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego [cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]

Zarządy Spółek

  • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Prezes Zarządu ZGM sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]

Kierownicy jednostek

  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora [zakończenie]
  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [rozpoczęcie]
  • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie - dyrektor [rozpoczęcie]

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie